NASTAVAK SARADNJE SA MSŠ IZ TEŠNJA

U mjesecu septembru 2016.godine Fabriku konfekcije „Napredak“ dd Tešanj posjetili su profesori praktične nastave i učenici tekstilne stručne škole u Tešnju. Razlog njihove posjete, između ostalog je i potpisivanje Ugovora o obavljanju praktične nastave učenika ove škole u našoj firmi gdje nastavljamo dugogodišnju tradiciju upoznavanja mladi ljudi sa poslovnim i praktičnim vještinama rada. Svi polaznici koji pri obavljanju praktične nastave iskažu interes za unaprijeđenjem svoga znanja dobit će priliku da se zaposle u fabrici pri završetku školovanja sa mogućnošću poslovnog unaprijeđenja.