Uručena zahvalnica firmi Napredak dd Tešanj

Dana 4.12.2013. godine MSŠ Tešanj posjetio je direktor firme Napredak Tešanj, gospodin  Amir Šišić.

U srdačnoj i prijatnoj atmosferi razgovaralo se o saradnji ove uspješne firme  sa našom školom i eventualnim poslovnim mogućnostima. Tom prilikom, direktor škole Muharem Saračević, uručio je zahvalnicu povodom obilježavanja Dana državnosti BIH kao našem poslovnom partneru.


Aktualizirano je pitanje zaposlenja učenika tekstilne struke u Napretku nakon redovnog školovanja, kao i dopunsko obrazovanje u okviru specijalističke obuke za potrebe ove kompanije.