Potpisivanje Ugovora o obavljanju praktične nastave

Fabrika konfekcije „Napredak“ dd Tešanj i JU Mješovita srednja škola Tešanj potpisali su 27.09.2013. godine Ugovor o obavljanju praktične nastave učenika ove škole u našoj firmi, čime je nastavljena naša dugogodišnja saradanja. Učenici III razreda će, uz pomoć visoko kvalificiranih uposlenika naše firme, imati priliku primjeniti svoja teoretska znanja u praksi ali i steći nova saznanja o zanimanju za koje su se opredjelili. Takođe, učenici će biti upoznati i sa mjerama zaštite na radu.