Posjeta Anese Kundurović, buduće ambasadorice BiH u Japanu

Anesa Kundurović, ambasadorica BiH u Japanu, u okviru posjete Udruženju privrednika Biznis centar Jelah/Tešanj posjetila je i našu firmu. Prilikom obilaska proizvodnog pogona naše firme, direktor Amir Šišić upoznao je ambasadoricu sa bogatom historijom ove firme kao i sa budućim planovima.Također se razgovaralo i o načinu predstavljanja naših proizvoda u Japanu kao i povezivanju firmi i radu na zajedničkim projektima što bi svakako doprinijelo jačanju ekonomske saradnje između ove dvije zemlje.